Modele barw hsb

Modèle Ten opisywany jest przez Trzy składowe-Hue (odcień), la saturation (nasycenie), la luminosité (jasność). Odmiennie Można stosować także skrót HSV w którym jasność zastępuje wartość-valeur o takim samym wpływie na Kolor. W profesjonalnych realizacjach modèle RGB Umożliwia BPR więksjay liczby poziomów Barwy Czystej. Modèle 48-bitowy Pozwala na 16-bitowy BPR każdego składnika, co odpowiada poziomom wartości OD 0 do 65535. Na exemple w entierement nasycona czysta Barwa Czerwona ma w 48-bitowym modelu RGB współrza (65535, 0,0), zaś Biała – (65535, 65535, 65535). W oynatıcı 48-bitowym triplet szesnastkowy Musi się składać z Trzech bloków 4-znakowych. Modèle kolorów RGB jest prawdopodobnie najpopularniejszy i najczę wykorzystywany przez użytkowników podczas pour projektów, szczególnie na potrzeby wyświetlania na ekranach komputerów Czy telewizorów. W tym teście skupię się dostępnych w programie modelach barw, które wylistowane są z prawej strony próbnika i zapisane literami-częściami skrótów nazw. Jak widać na dessin Powyżej, Mamy: HSB, RGB, #, Lab, CMYK. MODELE HSB, RGB i Lab, Oprócz Pól umożliwiających wpisanie konkretnych wartości liczbowych, mają też przyciski, un zmieniać Nam wygląd próbnika kolorów.

Modèle HSL nie Potrafi opisać wszelkich barw widzialnych przez człowieka. Zakłada sur Mianowicie, że każdą barwę da się określić za POMOCA jednego Reprezentanta-jednej Fali światła, opisuje à współrzędna Hue. OKO człowieka Potrafi odróżniać mieszanki zawierające Wiele diffĂŠrents FAL światła. Są Takie mieszanki, DLA których rzeczywiście Istnieją iPhonie fale lumière dające Takie samo wrażenie Jak Dana Mieszanka FAL-metameryzmu ZJAWISKO. ALE Istnieją też Takie mieszanki, DLA których nie ma pojedynczej Fali światła, która mogłaby być reprezentantem dającym Takie samo wrażenie Jak Dana Mieszanka. Na exemple Taką mieszanką jest Mieszanka Niebieskiego je Czerwonego nazywana purpurą. Je nie ma pojedynczej Fali światła, która par wywoływała wrażenie purpury.